Senior woman with her caregiver at home

Käyttöönotot

Hankkeessa otetaan käyttöön monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa

Käyttöönotettavia teknologioita ovat mm.

• Videopuhelut eli puhelut, joissa on mukana videokuva. Kotihoidon henkilökunta ja läheiset voivat olla ikäihmiseen yhteydessä.
• Lääkemuistuttaja, joka muistuttaa, että nyt pitää ottaa lääke.
• Laitteet, jotka havainnoivat ikäihmisen arkea. Kun jokin on huonosti, ne tekevät hälytyksen hoitajalle.
• Paikannin, joka turvaa ulkona liikkumista ja jolla voi tehdä tarvittaessa hälytyksen
• Etämittaukset, jolla voi esimerkiksi mitata verenpainetta ja tulos menee automaattisesti hoitajalle