Ajankohtaista

Ajankohtaista

UUTINEN 10.7.2022

SATAKATI-HANKE SUOMI-AREENALLA!

Löydät meidät Satakunnan hyvinvointialueen -teltasta 11.7 osana Satakunnan tulevaisuuden sote -keskus - hankkeen päiviä sekä Satakunnan omaishoitajien teltasta 12.7–13.7. Tervetuloa keskustelemaan!

TIEDOTE 23.6.2022

UUTINEN 13.4.2022

Lämpimästi tervetuloa Muutoksen johtaminen digitalisoituvassa sote-ympäristössä -webinaariin 28.4.2022 klo 9.00-11.00!

Tilaisuudessa kuullaan puheenvuoroja ja keskustellaan muutosjohtamisen ja tiedolla johtamisen teemoista erityisesti digitalisaation ja teknologioiden näkökulmasta.

Tapahtuman keynote-puhujana toimii johtajuus- ja työelämävalmentaja, tietokirjailija, puhuja Helka Pirinen (MBA, FK) teemalla Muutosjohtaminen – rohkeus muuttua ja hyödyntää digitalisaatiota.

Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumista 27.4.2022 klo 12.00 mennessä osoitteessa: https://www.lyyti.in/muutoksen_johtaminen_sotessa

Tilaisuuden osallistumislinkki toimitetaan ennen tilaisuutta.

Satakati-hanketta toteuttaa kaikki Satakunnan kunnat sekä Sataedu. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Satakunta DigiHealth ‑hankkeen toteutuksesta vastaavat Prizztech Oy, Sataedu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja WinNova. Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto (EAKR) ja alueen kunnat.

 

 

UUTINEN 10.2.2022

Lämpimästi tervetuloa Teknologia työhyvinvointia luomassa -webinaariin 1.3.2022 klo 13.00-15.45!

Tilaisuudessa kuullaan työhyvinvoinnin näkökulmasta vinkkejä teknologioiden käyttöönotossa huomioitavista asioista sekä siitä, miten teknologia voi olla edistämässä sosiaali- ja terveysalan henkilöstön hyvinvointia. 
Webinaarin keynote-puhujana toimii psykologi Ilona Rauhala teemalla Onnistu muutoksessa!

Tapahtuman ohjelmaan voi tutustua osoitteessa: https://www.lyyti.fi/reg/Teknologia_tyohyvinvointia_luomassa_1637.

Toivomme ilmoittautumistanne tilaisuuteen 28.2.2022 klo 14.00 mennessä. Tapahtuman osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille tapahtumaa edeltävänä päivänä.

Tilaisuus on maksuton. Tilaisuuden järjestävät Satakati ja Satakunta DigiHealth -hankkeet. Satakati-hanketta toteuttaa kaikki Satakunnan kunnat sekä Sataedu. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Satakunta DigiHealth ‑hankkeen toteutuksesta vastaavat Prizztech Oy, Sataedu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja WinNova. Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto (EAKR) ja alueen kunnat.

UUTINEN 23.1.2022

 

Hyvinvointiteknologian tuomat muutokset kotihoidon työhön

Hyvinvointiteknologian käyttöönotto kotihoidossa tuo mukanaan muutoksia ja tarpeita uusille tehtäville.
Satakati – hankeen järjestämässä tilaisuudessa kootaan yhteen tämän työn tekijöitä.

Aika: 31.1 klo 13–15
Paikka: Teams (linkki toimitetaan ilmoittautuneille saman päivän aamuna)

Tilaisuuden alustuksen pitää KATI – ohjelman ohjelmajohtaja Heidi Anttila (THL)
Puheenvuoroja tekijöiltä:
Mika Fiskari, hyvinvointiteknologia-asiantuntija, Espoon kaupunki
 Susanna Viitala, osastonhoitaja, JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
 Mari Stengård, Iäkkäiden palveluiden esimies ja etähoitotiimi, Porin perusturvan yhteistoiminta-alue
Sari Heinola, kotihoidon sairaanhoitaja, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Ilmoittautuminen https://link.webropol.com/s/teknologiakotihoidossa
Ilmoittautuminen päättyy 28.1

UUTINEN 16.12.

 

Tule ideoimaan uusia tapoja toteuttaa ikääntyneiden ryhmätoimintaa etänä – osallistu ideakilpailuun

Ideakilpailun tavoitteena on kerätä erilaisia ratkaisuja teknologian avulla toteutettavaan ryhmämuotoiseen toimintaan kotona asuville ikääntyneille. Teknologiset ratkaisut voivat olla esimerkiksi etäyhteyksien ja videopuheluiden avulla järjestettävää toimintaa.

Miten teknologian avulla voitaisiin:

  • Tukea ikääntyneiden mahdollisimman hyvää elämänlaatua?
  • Toteuttaa kotona asuville ikäihmisille ryhmämuotoista toimintaa   etänä?
  • Mitä ryhmätoiminta voisi olla?
  • Miten toimintaa voitaisiin toteuttaa?
  • Kuka toimintaa voisi toteuttaa?

Tuo ideasi esiin Satakati-hankkeen ideakilpailussa 6.2.2022 mennessä.

Kerro ideastasi osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/EBA028047B8217E9

Osallistumalla ideakilpailuun, voit voittaa lahjakortin Sataedun hyvinvointipalveluihin!

TIEDOTE • 19.11.

TIEDOTE • 4.11.

Säännöllisesti ilmestyvään uutiskirjeeseen on koottu hankkeen  ajankohtaisia asioita ja se löytyy kokonaisuudessaan tiedotus-sivulta.

TIEDOTE • 27.10.

Kotihoidon etäkäynnit lähtevät liikkeelle joulukuussa

Satakati – hankkeessa otetaan käyttöön ja kehitetään  hyvinvointiteknologiaa ikäihmisten kotona asumisen tueksi.  Hyvinvointiteknologian avulla lisätään myös ikääntyneiden läheisten  parempaa osallistumista ja tiedonsaantia sekä pyritään käyttämään  hoitajien aikaa mahdollisimman tehokkaasti.
Ensimmäisenä teknologiana otetaan käyttöön videopuhelut Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella, Raumalla ja Pohjois-Satakunnan  peruspalvelukuntayhtymässä. Käyttökokemuksia kerätään niin  ikäihmisiltä ja heidän läheisiltään kuin kotihoidon työntekijöiltä.

29.9.2021

Digi-HTA tutuksi – mistä on oikein kyse?

Tervetuloa tutustumaan teknologiaratkaisujen Digi-HTA-arviointimenetelmään Satakati ja Satakunta DigiHealth -hankkeiden järjestämään keskustelutilaisuuteen ja työpajaan 19.10.2021 klo 13-15!

Digi-HTA on suositus, jonka avulla terveydenhuolto saa luotettavan ja puolueettoman arvion yrityksen tuotteen soveltuvuudesta päätöksenteon tueksi. Tilaisuudessa kuullaan Digi-HTA-arviointimenetelmän esittely sekä pidetään aiheeseen liittyvä työpaja, jossa käsitellään seuraavia teemoja: Digi-HTA-arvioinnin osa-alueet, tuotekehitys ja hankintapäätökset.
Ilmoittautuminen: Digi-HTA tutuksi – mistä on kyse?

UUTINEN • 3.11.

Teknologialähettiläiden koulutus käynnistyi

Satakati-hankkeen teknologialähettiläät suorittavat hankkeen aikana  Sataedussa Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä 15osp  tutkinnon osan. Teknologialähettiläät vievät tietoa  hyvinvointiteknologiasta omaan organisaatioon ja tukevat teknologian  käyttöönottoa.
Tutkinnon osa on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon yksi  valinnainen tutkinnon osa. Opinnot tukevat työskentelemään hoitajana  ympäristöissä, joissa hyvinvointiteknologiaa käytetään asiakkaan arjen  toimivuuden, turvallisuuden, viihtyvyyden, hoidon seurannan ja  yhteydenpidon välineenä. Opinnot on suunniteltu tukemaan niin  digihoivan kuin muun hyvinvointiteknologian käyttöönottoa  kotihoidossa. Opinnoissa hyödynnetään vahvasti Mewet-oppimisympäristöä  www.mewethome.com. Opintojen toteutuksessa käytetään lähiopetuksen  lisäksi erilaisia digitaalisia alustoja sekä eri etäyhteyksiä.  Opintojen eri verkkopedagogiset toteutusmuodot vahvistavat osaltaan  opiskelijoiden etävuorovaikutus- ja digitaitoja, jotka ovat tärkeitä  mm. digihoivan käyttöönotossa.

Krista Toivonen, terveydenhuollon lehtori, teknologialähettiläiden opettaja

Teknologialähettiläät koolla MeWeT -kodissa

28.9.2021

Satakati – hankeen työpaja hyvinvointiteknologiamessuilla

Hyvinvointiteknologiaa kotona asumisen tueksi Satakunnassa – miten yhdessä eteenpäin?
Satakati- hanke järjestää hyvinvointiteknologiamessujen yhteydessä työpajan, jonka tarkoituksena on yhdessä miettiä miten hyvinvointiteknologiaa voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla kotihoidossa. Työpaja on 9.11 klo 9.30-10.30.
Linkki ilmoittautumiseen: https://link.webropol.com/s/SatakatiTP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lisää otsikkotekstisi tähän

Lisää otsikkotekstisi tähän

Lämpimästi tervetuloa Muutoksen johtaminen digitalisoituvassa sote-ympäristössä -webinaariin 28.4.2022 klo 9.00-11.00!

 Tilaisuudessa kuullaan puheenvuoroja ja keskustellaan muutosjohtamisen ja tiedolla johtamisen teemoista erityisesti digitalisaation ja teknologioiden näkökulmasta.

Tapahtuman keynote-puhujana toimii johtajuus- ja työelämävalmentaja, tietokirjailija, puhuja Helka Pirinen (MBA, FK) teemalla Muutosjohtaminen – rohkeus muuttua ja hyödyntää digitalisaatiota.

 Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumista 27.4.2022 klo 12.00 mennessä osoitteessa: https://www.lyyti.in/muutoksen_johtaminen_sotessa

 Tilaisuuden osallistumislinkki toimitetaan ennen tilaisuutta.

Välittäkää kutsua eteenpäin sopivaksi katsomillenne tahoille!

Satakati-hanketta toteuttaa kaikki Satakunnan kunnat sekä Sataedu. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Satakunta DigiHealth ‑hankkeen toteutuksesta vastaavat Prizztech Oy, Sataedu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja WinNova. Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto (EAKR) ja alueen kunnat.

 

UUTINEN 10.7.2022

SATAKATI-HANKE SUOMI-AREENALLA!